חלק א' – יסודות בסאונד

החלק הראשון של המדריך המקיף ללימודי סאונד עוסק בהקניית יסודות תיאורטיים לצורך הבנת התופעות הפיזיקליות הבסיסיות המתרחשות בשטח הסאונד, כמו גם להכרת סביבת האולפן והמכשירים האנלוגיים והדיגיטאליים בהם נשתמש לעשיית מוזיקה.

לחלק זה לא נדרש ידע מקדים בתחום הסאונד, והוא מיועד לכל הרמות, כולל מתחילים.

יסודות בסאונד מתחיל בהסברים על העולם האקוסטי ועל התופעות המתרחשות בו.
בין הנושאים הנלמדים:
מהו גל קול וכיצד הוא מתפשט בחומר; מאפייני גל הקול – תדירות, משרעת, פאזה, מהירות הקול, אורך הגל; יחידות מידה בשטח האודיו (הרץ, דציבל וכו'); צורות גל; מעטפת הצליל; מערכת השמע וכיצד היא מפרשת צלילים; Inverse Square Law; בידוד וטיפול אקוסטי של חדרים; עקיפה, שבירה והחזרה של גלי קול; גלים עומדים; זמן הדהוד בחדרים; הגורמים המשפיעים על בידודו של חלל העבודה וכיצד ניתן לשפרו; הגורמים המשפיעים על אקוסטיקת החדר וכיצד ניתן לשפרה.

משם אנו ממשיכים אל העולם האנלוגי.
בין הנושאים הנלמדים:
יסודות בחשמל – מהם זרם חשמלי, מתח חשמלי, התנגדות חשמלית והספק; מגברים – רכיבי הגברה שונים (שפופרות ריק וטרנזיסטורים); קדם המגבר ומגבר ההספק; רמקולים ואוזניות; הקונסולה האנלוגית; כבלים ומחברים; מערכות מאוזנות ובלתי מאוזנות.

לבסוף אנו מגיעים אל העולם הדיגיטאלי.
בין הנושאים הנלמדים:
עקרון המרת אות האודיו האנלוגי לפורמט דיגיטאלי; השיטה הבינארית; עומק סיביות (Bit Depth) וטווח דינאמי; מערכת האודיו הדיגיטאלית; תדירות הדגימה (Sampling Rate); שיטות המרה וממירים; הגדרות האודיו ותרשים הזרימה של הקונסולה הוירטואלית בתוכנת קיובייס; כרטיסי קול; פורמטים של קבצי אודיו.

PayPal Acceptance Mark

המדריך המקיף ללימודי סאונד - חלק א' - יסודות בסאונד
המדריך המקיף ללימודי סאונד - חלק א' - יסודות בסאונד